Wednesday 13th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: OSTRA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: null
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: OSTRA

Occured: 2023-09-13 03:50:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-13 06:49:13 CET/CEST

History:
2023-09-13 09:51 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-13 07:22 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-13 06:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.