Tuesday 12th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Höör

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165442
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Höör

Occured: 2023-09-12 21:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-13 01:38 CET/CEST

History:
2023-09-13 01:38 – Power outage resolved, services restored. // Strömavbrott åtgärdat, tjänster återställda.
2023-09-12 21:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.