Tuesday 12th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Fjärås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165366
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fjärås

Occured: 2023-09-12 19:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 19:43 CET/CEST

History:
2023-09-12 20:03 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 19:08 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.