Tuesday 12th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165210
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-09-12 11:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 13:35 CET/CEST

History:
2023-09-12 16:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 13:11 – There is an ongoing planned power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett planerat strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.