Tuesday 12th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165007
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-09-12 07:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 11:28 CET/CEST

History:
2023-09-12 11:28 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades.
2023-09-12 09:59 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-09-12 09:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.