Friday 26th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131786
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lund

Occured: 2023-05-26 14:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-29 02:00 CET/CEST

History:
2023-05-26 22:18 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-05-26 17:51 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 16:18 – Troubleshooting delayed due to issues regarding access to site. // Felsökning försenad på grund av problem gällande tillgång till site.
2023-05-26 14:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.