Friday 26th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131661
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-05-26 08:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 12:02 CET/CEST

History:
2023-05-26 13:24 – Power outage resolved, services restored.
2023-05-26 10:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-26 10:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.