Friday 26th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131531
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-26 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 09:28 CET/CEST

History:
2023-05-26 09:28 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-26 06:13 – We currently have an outage due to a delayed planned work. Technicians are working on remedying the issue. // Vi har för närvarande en driftstörning på grund av ett försenat planerat arbete. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.