Thursday 25th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131502
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-05-25 19:17 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 22:36 CET/CEST

History:
2023-05-25 22:45 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-25 20:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 19:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.