Thursday 25th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Malmköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131423
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmköping

Occured: 2023-05-25 14:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 17:37 CET/CEST

History:
2023-05-25 17:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-25 15:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 14:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.