Wednesday 24th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Heby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131076
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Heby

Occured: 2023-05-24 17:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-24 19:48 CET/CEST

History:
2023-05-24 20:35 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-05-24 19:24 – Outage may not be affecting all, or any, of announced services. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning kanske inte påverkar alla, eller några, av dom annonserade tjänsterna. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-05-24 17:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.