Tuesday 23rd May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2130745
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-05-23 20:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-23 22:45 CET/CEST

History:
2023-05-23 22:43 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-23 21:24 – We currently have an outage affecting IP-TV services, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar IP-TV. Felsökning pågår.