Tuesday 23rd May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2130563
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-05-23 12:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-23 13:54 CET/CEST

History:
2023-05-23 16:06 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-23 13:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-23 12:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.