Tuesday 23rd May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Duved

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2130470
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Duved

Occured: 2023-05-23 09:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-23 12:15 CET/CEST

History:
2023-05-23 13:23 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-05-23 10:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.