Monday 22nd May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Hindås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2130269
Fault type: Hardware card error
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hindås

Occured: 2023-05-22 18:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 19:16 CET/CEST

History:
2023-05-25 19:16 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-25 16:34 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2023-05-25 08:26 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-05-23 07:55 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-05-23 00:17 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-05-22 20:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-22 20:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.