Monday 22nd May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Tandsbyn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2130023
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Tandsbyn

Occured: 2023-05-22 12:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-22 17:38 CET/CEST

History:
2023-05-22 17:38 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-22 12:30 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.