Monday 22nd May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129871
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-22 08:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-22 17:20 CET/CEST

History:
2023-05-22 17:27 – Outage is resolved and services are restored. The services are being monitored // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Tjänsterna övervakas.
2023-05-22 15:11 – A field technician ordered to site for further troubleshooting. // Fälttekniker beställd för fortsatt felsökning på plats.
2023-05-22 15:03 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2023-05-22 14:19 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-22 10:29 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-22 09:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.