Sunday 21st May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129777
Fault type: Currently unknown
Description: Central network element instability
Location: Trelleborg

Occured: 2023-05-21 22:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-21 23:42 CET/CEST

History:
2023-05-21 23:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-21 23:25 – Due to site access issues, troubleshooting will continue in the morning. // Med anledning av accessproblem till site, kommer felsökningen att fortsätta under morgonen.
2023-05-21 22:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.