Monday 22nd February 2021

Bollnäs Energi fibernät Planerat arbete på fiber

Planerat arbete som påverkar Bollnäs Energi stadsnät.

Det kommer att innebära störningar/avbrott under arbetets gång. Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Tidigast start: 2021-02-22 00:01 CET
Senast slut: 2021-02-22 06:00 CET
Beräknad nertid: 6 timmar