Thursday 16th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Söderköping

Ticket number: INC2109972
Location: Söderköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-03-08 08:00 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-03-22 12:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-03-22 12:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-03-20 14:08 – Still no delivery of replacement parts, postponing ETR. // Fortfarande inte fått materiel, skjuter fram ETR.
2023-03-16 10:56 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-03-16 10:56 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-16 10:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.