Monday 13th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108418
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2023-03-13 10:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 15:39 CET/CEST

History:
2023-03-14 15:44 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-14 15:34 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-14 11:07 – Sub provider is continuing troubleshooting with their field technician. // Underleverantör fortsätter felsökning med deras fälttekniker.
2023-03-13 17:12 – Sub providers technician will troubleshoot this tomorrow. // Underleverantörens tekniker kommer felsöka under morgondagen.
2023-03-13 16:26 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-03-13 12:27 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 10:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.