Monday 13th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108421
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nacka

Occured: 2023-03-13 10:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 17:27 CET/CEST

History:
2023-03-14 18:07 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-14 13:40 – Sub provider has reported work as complete, but services are still down. Field technician ordered for further troubleshooting. // Underleverantör har rapporterat jobbet som klart, men tjänster är fortfarande nere. Fälttekniker beställd för att fortsätta felsökningen.
2023-03-14 08:23 – Subprovider is working on resolving this and has ordered a field technician to the site for further troubleshooting. // Underleverantör arbetar med att lösa problemet och har beställt en fälttekniker för vidare felsökning.
2023-03-13 17:05 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-03-13 14:57 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more complex than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer koplext än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-03-13 13:49 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-13 11:15 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-03-13 10:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.