Monday 13th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Marieberg Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108268
Fault type: Hardware card error
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Marieberg Stockholm

Occured: 2023-03-13 06:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 13:14 CET/CEST

History:
2023-03-13 13:15 – Equipment replaced, All services are restored. // Utrustning har blivit utbytt, Alla tjänster är återställda
2023-03-13 11:35 – A hardware fault detected. Replacement unit is on its way. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning är på väg.
2023-03-13 07:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 07:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.