Saturday 11th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uddevalla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108171
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-03-11 13:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-11 17:00 CET/CEST

History:
2023-03-11 17:25 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-11 15:53 – A field technician will be dispatched on Monday for troubleshooting. // Fälttekniker kommer att skickas för felsökning på måndag.
2023-03-11 15:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.