Thursday 9th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ljusterö/Lagnö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107628
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljusterö/Lagnö

Occured: 2023-03-09 12:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-09 14:55 CET/CEST

History:
2023-03-09 15:46 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-09 14:24 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-03-09 12:37 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.