Thursday 9th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107448
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-03-09 01:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-09 02:23 CET/CEST

History:
2023-03-09 02:23 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-09 02:05 – Troubleshooting will begin in the morning. // Felsökning påbörjas på morgonen.