Wednesday 8th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Höganäs

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107094
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Höganäs

Occured: 2023-03-08 11:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-08 15:14 CET/CEST

History:
2023-03-08 15:26 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-08 13:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-08 12:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.