Wednesday 8th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106615
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2023-03-08 10:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-08-03 11:10 CET/CEST

History:
2023-03-08 11:28 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-03-08 10:25 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.