Wednesday 8th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VILHELMINA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106528
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VILHELMINA

Occured: 2023-03-08 07:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-08 16:40 CET/CEST

History:
2023-03-08 20:37 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-08 16:50 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-08 13:16 – Subprovider says ETR is 20:00 local time. // Underleverantör meddelar att beräknad klartid för reparationen är 20:00 ikväll.
2023-03-08 11:41 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2023-03-08 09:26 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-03-08 08:04 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-08 07:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.