Tuesday 7th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Broby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106231
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Broby

Occured: 2023-03-07 08:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 17:24 CET/CEST

History:
2023-03-07 17:23 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-07 09:22 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. ETR pushed back. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör. Beräknad klartid framskjuten.
2023-03-07 09:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.