Tuesday 7th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Finland - Vantaa

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106189
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Finland – Vantaa

Occured: 2023-03-07 07:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 23:40 CET/CEST

History:
2023-03-07 23:41 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-07 21:05 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-07 19:06 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2023-03-07 11:50 – Excavator on site, the ground is frozen and will eventually need to be heated to continue working. However they will try with a jackhammer // Grävmaskin på plats. Marken är frusen och måste eventuellt värmas upp. De försöker först med bilning.
2023-03-07 10:30 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd.
2023-03-07 09:29 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2023-03-07 08:03 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-03-07 07:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.