Friday 9th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Jämjöslätt

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079820
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Jämjöslätt

Occured: 2022-12-09 06:42 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-12 08:59 CET/CEST

History:
2022-12-12 12:07 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-09 19:50 – Due to issues with the new hardware the issue could not be resolved and subprovider will resolve the issue on Monday morning // På grund av problem med nya utrustningen kunde inte problemet lösas och underleverantören kommer lösa problemet på Måndag morgon.
2022-12-09 08:27 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2022-12-09 07:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.