Thursday 8th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga / Vallentuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079586
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga / Vallentuna

Occured: 2022-12-08 11:21 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2022-12-08 19:05 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2022-12-08 16:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.