Thursday 8th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079444
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2022-12-08 09:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 14:25 CET/CEST

History:
2022-12-08 14:24 – Outage is resolved and services are restored but the cause is unknown. The services are being monitored and troubleshooting is continued to find the cause of the incident. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda men orsaken är inte känd. Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter för att hitta orsaken till incidenten.