Thursday 8th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Laholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079560
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Laholm

Occured: 2022-12-08 10:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 12:45 CET/CEST

History:
2022-12-08 13:00 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-08 11:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.