Thursday 8th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Löddeköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079508
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Löddeköping

Occured: 2022-12-08 10:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 12:30 CET/CEST

History:
2022-12-08 13:00 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-08 10:27 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2022-12-08 10:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.