Thursday 8th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kareby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079424
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kareby

Occured: 2022-12-08 08:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 14:40 CET/CEST

History:
2022-12-08 16:29 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-08 09:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.