Wednesday 7th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ljungby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079324
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljungby

Occured: 2022-12-07 16:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 04:24 CET/CEST

History:
2022-12-08 04:23 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-07 22:20 – Excavation to acquire access to damaged cable has begun. // Grävarbeten för att få fram den skadade kabeln har påbörjats.
2022-12-07 20:17 – Felet lokaliserat till ett kabelfel i underleverantörs nät, tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
Cable fault detected in sub providers network, technicians are working on solving the cable fault.