Wednesday 7th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079174
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2022-12-07 11:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-07 14:47 CET/CEST

History:
2022-12-07 14:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-07 12:25 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.