Wednesday 7th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079111
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2022-12-07 09:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-07 13:37 CET/CEST

History:
2022-12-07 13:55 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-07 11:34 – Technician ETA is 14:00 CET // Tekniker är beräknad att vara på site 14:00 CET.
2022-12-07 10:01 – The outage is caused by a configuration error. Technician is en route to remedy the issue. // Störningen är orsakad av ett konfigurationsfel. Tekniker skickad till site för att åtgärda felet.
2022-12-07 09:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.