Tuesday 6th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Luleå

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Maintenance
Description: Planned work
Location: Luleå

Occured: 2022-12-06 00:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 05:10 CET/CEST

History:
2022-12-06 05:26 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-06 00:57 – The disturbance is due to unannounced planned work. ETR currently at 06:00 CET. // Driftstörningen är orsakad av ett oannonserat planjobb. ETR 06:00 CET.
2022-12-06 00:41 – We currently have an outage, troubleshooting ongoing with sub provider. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår med underleverantör.