Sunday 4th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Enköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2078237
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enköping

Occured: 2022-12-04 20:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-12 11:45 CET/CEST

History:
2022-12-12 12:00 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-08 12:58 – Cable fault detected. Due to access issues the cable repair work has been delayed. // Kabelfel lokaliserat. På grund av problem med åtkomst så tar reparationsarbetet längre tid än väntat.
2022-12-07 20:15 – Troubleshooting is still ongoing. // Felsökning pågår fortfarande.
2022-12-04 01:59 – We currently have an outage. Troubleshooting will start on Monday morning because of issues with access to the facility. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökningen kommer att påbörjas under måndagsmorgonen på grund av problem med tillträdet till byggnaden.