Saturday 3rd December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2022-12-03 17:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 22:00 CET/CEST

History:
2022-12-04 06:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 18:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.