Saturday 3rd December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ESKILSTUNA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2022-12-03 17:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 20:08 CET/CEST

History:
2022-12-03 20:13 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 19:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.