Wednesday 23rd November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Falkenberg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Lost connection to central network element
Location: Falkenberg

Occured: 2022-11-23 12:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-24 02:12 CET/CEST

History:
2022-11-24 02:11 – All services are restored after equipment replacement. If you have further issues contact Globalconnect Service Desk. // Alla tjänster åter i bruk efter byte av utrustning. Kvarstår ditt problem, kontakta Globalconnect Service Desk.
2022-11-24 01:26 – Equipment has been delivered, and our technician will begin replacement shortly. // Utrustning har levererats, och bytet kommer att göras inom kort.
2022-11-23 21:42 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2022-11-23 16:25 – A hardware fault located. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2022-11-23 15:45 – Technician is on site, local troubleshooting of hardware continues. // Tekniker på site, felsökning av hårdvara på plats fortsätter.
2022-11-23 13:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2022-11-23 13:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.