Wednesday 23rd November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kiruna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kiruna

Occured: 2022-11-23 00:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-23 17:27 CET/CEST

History:
2022-11-23 17:29 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-23 15:53 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2022-11-23 09:44 – Fiberbrott hos underleverantör bekräftat, felsökning pågår från deras sida.
Subprovider fiber break confirmed, troubleshooting is ongoing on their end.
2022-11-23 08:13 – Technician dispatched, awaiting arrival to site.
Tekniker skickad, inväntar ankomst till site.
2022-11-23 07:37 – We have an active disturbance, troubleshooting is ongoing but has been delayed due to issues regarding access to site.
Vi har en aktiv driftstörning, felsökning pågår men har blivit försenad på grund av problem gällande åtkomst till site.