Tuesday 22nd November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sundsvall / Örnsköldsvik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Lost connection to central network element
Location: Sundsvall / Örnsköldsvik

Occured: 2022-11-22 10:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-22 10:19 CET/CEST

History:
2022-11-22 11:26 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-22 10:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.