Monday 21st November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VALDEMARSVIK

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VALDEMARSVIK

Occured: 2022-11-21 08:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-21 10:18 CET/CEST

History:
2022-11-21 10:20 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-21 09:37 – Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet. / There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.