Friday 18th November 2022

Byte av elmätare - Airfiber, scheduled 2 months ago

Byte av elmätare påverkar våra Airfiber-kunder mellan 13:00 - 15:00.