Tuesday 15th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Testland

Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.

Orsak: Underhåll
Beskrivning: Fel som påverkar flera kunder
Område: Testland

Inträffade: 2022-11-15 10:01 CET/CEST
Tjänst(er) återställda: 2022-11-15 10:10 CET/CEST